නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P04237 - NICKEL-PLATED BRASS STRAP BUTTONS

P04237 - NICKEL-PLATED BRASS STRAP BUTTONS

නිතිපතා මිල Rs 200.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 300.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Machine turned, nickel plated brass. Comes with 1-5/8 wood screw.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න