නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P04247 - WONDER WIPES FRETBOARD CONDITIONER

P04247 - WONDER WIPES FRETBOARD CONDITIONER

නිතිපතා මිල Rs 200.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 300.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Individually sealed pack of Wonder Wipes Fretboard Conditioner towelettes. Nourish your neck in minutes! A unique blend of orange, jojoba and linseed oils eliminate dirt and grime off your fretboard in one easy swipe!

Singles

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න