නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P04249 - WONDER WIPES STRING CLEANER

P04249 - WONDER WIPES STRING CLEANER

නිතිපතා මිල Rs 200.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 300.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Individually sealed pack of Wonder Wipe String cleaning moist towelettes. Clean & extend the life of your strings in one easy swipe. Ernie Ball's proprietary lubricating formula eliminates acid, dirt, and grime while maximizing the life and tone of your strings.

Singles

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න