නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P04602 - SUPER LOCKS - GOLD

P04602 - SUPER LOCKS - GOLD

නිතිපතා මිල Rs 8,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 10,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 8,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Made from gold plated steel. Complete 360 degree secure connection. Robust mechanics providing maximum durability. Set of 2. Pilot hole: 7/64" Diameter, 1 1/2" Deep
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න