නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P09133 - NYLON GUITAR PICKS - MIXED THICKNESS (THIN, MEDIUM, HEAVY)

P09133 - NYLON GUITAR PICKS - MIXED THICKNESS (THIN, MEDIUM, HEAVY)

නිතිපතා මිල Rs 150.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 150.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Injection molded nylon picks. Color coded, mixed colors and thicknesses. .46mm, .72mm, .94mm
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න