නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P09187 - PICK BUDDY

P09187 - PICK BUDDY

නිතිපතා මිල Rs 1,950.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 2,800.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 1,950.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
An adhesive-free compact thermoplastic holder that keeps your pick close at hand. Great for musicians who combine various finger-style plectrum techniques on bass or guitar. Using our innovative self-adhesive suction technology simply press Pick Buddy onto your pickguard or nearly any surface of your guitar for instant access to your pick. Never lose your pick again!
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න