නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P09225 - CELLULOSE GUITAR PICKS - MEDIUM SUPER GLOW

P09225 - CELLULOSE GUITAR PICKS - MEDIUM SUPER GLOW

නිතිපතා මිල Rs 200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Glow in the Dark Picks. Medium Cellulose Acetate Nitrate
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න