නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

PDP

PDP Concept Maple TomTom - 10" - Charcoal

PDP Concept Maple TomTom - 10" - Charcoal

නිතිපතා මිල Rs 65,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 65,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
PDP proudly brings you Concept Series Drums. Designed by Drum Workshop in California, Concept Series Drums have a fresh, new look, and a sound that has drummers talking. Concept Series Drums are loaded with high-end features. Our 10-ply Concept snares come standard with the trusted DW MAG throw-off, along with fully-chromed snare wires, featuring carbon steel coils and chrome end plates. Concept Snares are constructed with DW’s True Pitch tension rods, durable and eye-catching finishes, retro-inspired dual-turret lugs, European Maple shells and world-renowned Remo drum heads.
With professional-level features that unquestionably honor its DW roots, the PDP Concept Series delivers high-quality, original style that you can see and hear.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)