නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

PO2502 - PEDAL STEEL STRINGS

PO2502 - PEDAL STEEL STRINGS

නිතිපතා මිල Rs 4,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Ernie Ball Pedal Steel 10-String E9 Tuning Nickel Wound Electric Guitar Strings are precision manufactured to the highest standards and most exacting specifications to ensure consistency, optimum performance, and long life. All wound strings are made from nickel plated steel wire wrapped around a hex shaped steel core wire. Meanwhile, the plain strings are made of specially tempered tin plated, high carbon steel producing a well balanced tone for your guitar. Gauges .013, .015, .010, .014, .018p, .022w, .026, .030, .034, .038
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න