නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

PO2832- REGULAR SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC BASS STRINGS 50-105 GAUGE

PO2832- REGULAR SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC BASS STRINGS 50-105 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 6,800.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 6,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Ernie Ball Nickel Wound Electric Bass Strings are made from nickel plated steel wrapped around a hex shaped steel core wire. Each bass guitar string produces a bright, balanced tone and is manufactured with the finest and freshest raw materials in the beautiful Coachella Valley of Southern California. Gauges .050, .070, .085, .105

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න