නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Stagg

REC-BAR - RECORDER PLASTIC,BAROQUE FGR

REC-BAR - RECORDER PLASTIC,BAROQUE FGR

නිතිපතා මිල Rs 1,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 1,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 1,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Soprano recorder with baroque fingering, cream beige

3
ABS resin
Bag and cleaning rod
Cream beige
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න