නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

Stagg

SA35 A-N - Auditorium guitar with basswood top, natural colour

SA35 A-N - Auditorium guitar with basswood top, natural colour

නිතිපතා මිල Rs 42,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 42,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Basswood
Catalpa
Catalpa
Synthetic wood
Synthetic wood
Compensated
White
Diecast, nickel
Highgloss
Natural
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)