නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

Stagg

SA35ACE NAT - Cutaway acoustic-electric auditorium guitar, natural colour

SA35ACE NAT - Cutaway acoustic-electric auditorium guitar, natural colour

නිතිපතා මිල Rs 54,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 54,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Basswood
Catalpa
Catalpa
Synthetic wood
Synthetic wood
Compensated
White
Diecast, nickel
Under saddle B-Band transducer, preamp with built-in chromatic tuner, volume, presence, bass, medium and treble control, low battery indicator and 6.35 mm (1/4") output jack
Highgloss
Natural
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න