නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Stagg

SH-SET SH Series Cymbals Set with Cymbal Bag and Pair of Stick

SH-SET SH Series Cymbals Set with Cymbal Bag and Pair of Stick

නිතිපතා මිල Rs 92,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 110,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 92,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
1 x 20" Ride (SH-RM20R) + 1 x 16" Crash (SH-CM16R) + 1 x pair 14" Hi-hat (SH-HM14R) + 1 x CY-20 (= dual Cymbal Bag with 20" pocket and 14" external pocket)
B20 bronze ( 80% Copper and 20% tin alloy )
Pair of hickory sticks included
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)