නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Stagg

SLA-GUH8 Guitar Hanging-Hook FOR SLAT WALL MOUNTING

SLA-GUH8 Guitar Hanging-Hook FOR SLAT WALL MOUNTING

නිතිපතා මිල Rs 1,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 1,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

SUPERB QUALITY NEW SLATWALL OR SLAT GRID SWIVEL GUITAR HANGER

This great item is a superb guitar hanger for mounting on slat-wall or slat grid. The guitar yoke swivels 200 degrees is padded with surgical tubing and has a neck lock that flips across the guitar neck to keep the guitar from sliding off the yoke. In the forward facing position it mounts guitars 8 inches off the wall and the total length of the hanger is 10-3/4". The model number is SLA-GUH8 and they are made by Stagg.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)