නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Stagg

SLA-LAY3 - TELESCOPIC KEYBOARD DISPLAY ARMS FOR SLAT WALL MOUNTING

SLA-LAY3 - TELESCOPIC KEYBOARD DISPLAY ARMS FOR SLAT WALL MOUNTING

නිතිපතා මිල Rs 4,600.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 4,600.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Adjustable length, in 4 different positions: 31.5/ 36.5/ 41.5/ 46.5cm (12.4/ 14.4/ 16.3/ 18.3 in) - 3 secured tilt angles: 0°, 30° & 45° - All-metal construction, black, with anti-slipping/ scratching "rubber" strips and stop-pads
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)