නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Bespeco

SMP - ABS mic clip

SMP - ABS mic clip

නිතිපතා මිල Rs 400.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 800.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 400.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
ABS mic clip. Minimum diameter 20 mm, maximum diameter 32 mm. Pack 10 pieces.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න