නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

DV Mark

STRAP M DV BLUE

STRAP M DV BLUE

නිතිපතා මිල Rs 15,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 18,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 15,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The DV Mark clip lock guitar straps are made with the finest Italian leather, they’re classy and durable and you can choose between 5 colours.

 


 

SIZE
S - width 55 mm | lenght (min/max)  900 mm / 1300 mm
M - width 65 mm | lenght (min/max)  900 mm / 1300 mm

COLOURS
- Black
- Brown
- White
- Blue
- Bordeaux

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න