නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

IK Multimedia

Tablet Page Turner Bundle

Tablet Page Turner Bundle

නිතිපතා මිල Rs 26,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 35,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 26,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Bundle up and save

iRig BlueTurn is the perfect stage companion for your tablet, so we created a special bundle called the Tablet Page Turner Bundle that combines the iRig BlueTurn with iKlip Xpand for a full stage-ready set list management and page turning system for one low price.

iKlip Xpand is the versatile microphone stand mount that easily secures your iPad or Android tablet to your mic stand for stage use.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)