නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Markbass

TWINKLE - 010 014 023 030 039 047

TWINKLE - 010 014 023 030 039 047

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

TWINKLE Series – Acoustic guitar strings Phosphor bronze

 

 TWINKLE SERIES

Our TWINKLE series phosphor bronze strings have a carefully selected mix of copper and zinc, adding a dash of extra copper to our 80/20 blend. The trace amount of phosphorous in the bronze makes them additionally resistant to corrosion when compared to an 80/20 bronze composition. They provide a balance, warm and mellow tone with a refined mid-range presence - delivering a natural sound.


Mark Strings are made at our factory in Abruzzo (Italy), using the best selected innovative materials and ultimate quality controls matched with the ancient tradition of master string makers.   Maybe not many people know that since the past centuries Abruzzo has been the motherland of almost all string makers.
The art of string making was born in this beautiful part of the world and many great brands in today’s worldwide market can trace their own origins here,  it's a history made of skilled hands, hard work, sacrifices and so much genius: typical features of  people from Abruzzo. This artistry and know how have been exported worldwide as well, offering a superior product with exceptional performance, amazing feeling, intonation and reliability!

After the worldwide success we got with Markbass Strings and the staggering number of request we received for guitar strings we are now ready to continue Abruzzo ancient master strings' history and tradition, giving to Guitarist the best strings they deserve.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)