නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Ohana

UCH-XX - UKULELE HARDSHELL CASE

UCH-XX - UKULELE HARDSHELL CASE

නිතිපතා මිල Rs 6,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 7,950.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 6,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Protect and carry your ukulele with the stylish Ohana black ukulele hardshell case!
--
The UCH-xx is a ukulele hardshell case that is very durable and provides excellent protection for your instrument. It features a shaped wood case, covered with a black "Dura-Grip," genuine imitation pebbled pleather. The interior is plush lined which keeps the instrument in place.  

Specs:

  • Ukulele Hardshell Case (shaped) with Durable Plywood Construction
  • Super Durable Exterior Black “Dura-Grip” Material
  • Arched Top Design for Extra Instrument Protection
  • Exterior Trim All-around Top Cover for Extra Durability
  • Chrome-Finished Drawbolt Case Latches
  • Plush Interior in Black Color
  • Interior Heel Rest with Accessory Storage Compartment
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න