නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

WAveform

WA-HG-010 Acoustic Guitar Strings (10 - 48)

WA-HG-010 Acoustic Guitar Strings (10 - 48)

නිතිපතා මිල Rs 1,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Brand Name
WAveform

 

Model Number
WA-HG-010

 

Use
Acoustic Guitar

 

Product name
Guitar String

 

Material
Stainless Steel

Interior wire
High-carbon steel
Exterior wire
Brass
Package
Packing sealed plastic bag
Specifications
010/.048
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)