නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

WAveform

WA-V01B Violin 4/4 (Full Size)

WA-V01B Violin 4/4 (Full Size)

නිතිපතා මිල Rs 23,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 23,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Description - Matte Plywood violin

Model No.  - WA-V01B

Top -  plywood 

Back&side - plywood 

Fingerboard - Hardwood 

Accessories - Hardwood;Metal tailpiece 

Colour - Brown

Paint - Paint Spraying 

Included - Light triangle foam case, Student violin bow, & Rosin Rosin

Size - 4/4 (Full Size)

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)