නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Zildjian

ZASTP - THOMAS PRIDGEN ARTIST SERIES DRUMSTICKS

ZASTP - THOMAS PRIDGEN ARTIST SERIES DRUMSTICKS

නිතිපතා මිල Rs 3,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The Thomas Pridgen Artist Series stick is bold and aggressive by design. Its extra length combined with a short taper pushes more weight to the front of the stick, allowing the diameter to stay in the sweet spot between the 5A and 5B. A large oval tip translates all that power into fat sound on the drums and plenty of volume from the cymbals. This natural color stick features Thomas’ cartoon character logo.

Crafted from U.S. Select Hickory.
  • Bold and aggressive by design
  • Extra length and short taper push more weight to the front
  • Sweet spot between the 5A and 5B
  • Fat sound capable of plenty of volume
  • Features Thomas' cartoon character logo

        සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න